KlussenTips

Ecologisch en duurzaam bouwen

Ecologisch bouwen?
Duurzaam bouwen?
Mens en milieuvriendelijk wonen?
Energiezuinig bouwen…………………. zo maar wat termen voor een begrip wat we eigenlijk kunnen samen vatten met de woorden ’Gezond Wonen’.
Niet alleen lichamelijk en geestelijk gezond maar ook op een gezonde manier omgaan met het milieu en de energiebronnen. Is dit modieus gekwezel van de laatste jaren door geitewollesokken of is er wat meer aan de hand ? Een kleine greep in de boekenkast laat zien dat Zen (een afsplitsing van het Boeddhisme) wat in de 6 de eeuw in China ontstond al aandacht besteedde aan het interieur. Vastu Shastra (verblijfplaats, kennis) komt uit India en staat voor een systematische benadering van gebouwen en ontwerpen die ons kan helpen om in harmonie te leven met onszelf en onze omgeving. Feng Shui ook afkomstig uit China is algemener bekend en van recente datum is de Nederlandse kreet DUBO wat staat voor duurzaam bouwen.
Dus geen modieus of zelfs zweverig gedoe maar een serieuze bezigheid waar men zich al eeuwen mee bezig houdt.

De laatste jaren heeft de aandacht voor decoratie en styling de overhand gekregen maar dit blijkt gemakkelijk te combineren met gezond wonen het vergt alleen een andere kijk op de dingen, soms alleen maar iets meer aandacht.

Duurzaam bouwen stamt uit de jaren 70 en hield zich in eerste instantie bezig met de woningbouw waarbij de woning in een breder verband werd gezien als deel van een levenswijze.Het doel was een optimale harmonie tussen mens en natuur wat zich practisch vertaalde in grasdaken, composttoiletten en energiebesparende maatregelen.

In 1978 werd het nationaal Isolatieprogramma opgezet om 2.5 miljoen woningen te isoleren en 1980 voerde de overheid de PREGO regeling in waarmee proefprojecten op het gebied van energiebesparing werden gestimuleerd.(o.a. de bibliotheek in Katwijk a.d. Rijn). In 1987 verscheen het rapport Brundlandt van de VN wat het ‘duurzaam ontwikkelen’ in de schijnwerpers zette wat voor de bouw 3 betekenissen had:

1: Het zoveel mogelijk sluiten van stofkringlopen
2: Energie-extensivering
3: Kwaliteitsbevordering

In 1989 werd het Milieuberaad Bouw opgericht een overlegorgaan tussen de Overheid en de brancheorganisaties in de bouw en een bekend project hiervan is de bevordering van het hergebruik van sloopafval. Andere doelen zijn de toename van gebruik van hout in de bouw waterbesparende voorzieningen. In 1990 verscheen het Nationaal Milieubeleidsplan met de bijlage ‘Rapportage duurzaam bouwen’ en vanaf dat moment werd de uitdaging om duurzaam te bouwen pas goed opgepakt.
Een voorbeeld hiervan zijn de PVC kozijnen die tegenwoordig tot 10 keer kunnen worden gerecycled.
In Amersfoort is de wijk Nieuwland gebouwd waarbij veel aandacht is besteed aan zonne-energie en sindsdien is DUBO eigenlijk de algemene bouwnorm.

Gerelateerde berichten

Back to top button