Privacyverklaring UrbinD=sign en UrbinsThings

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door UrbinD=sign en UrbinsThings.

Via de website www.urbindsign.nl  en www.urbinsthings.nl worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij Urbin en Astrid zijn als werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
    •    duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
    •    proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
    •    jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
    •    passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
    •    jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.
 
Gebruik van persoonsgegevens.
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.
 
Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en deze bij te houden. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.
 
Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.
 
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram, Twitter, Google en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren. Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):
 
    •    Naam en Voorna(a)m(en);
    •    Geslacht;
    •    (factuur)Adres;
    •    Geboortedatum;
    •    Telefoonnummer;
    •    Email adres;
    •    Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
    •    Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
    •    Betaalgegevens;
    •    Aankoopgeschiedenis;
    •    Inloggegevens van jouw account.
 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 
    •    om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
    •    om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
    •    om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
    •    om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van  UrbinD=sign of UrbinsYhings en websites van derden op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis;
    •    om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
    •    om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
    •    om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
    •    om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;
    •    We leggen camerabeelden in onze winkels vast voor de veiligheid van onze klanten, medewerkers en eigendommen. Maximaal bewaartermijn van 3 weken, tenzij er sprake is van een incident.
 
UrbinD=sign en UrbinsThings verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.
 
Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met UrbinD=sign en UrbinsThings een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal UrbinD=sign mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.
 
Bewaartermijnen
Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.
 
Verstrekking aan derden
UrbinD=sign en UrbinsThings zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.
 
Koopovereenkomst:
    •    Postorderbedrijf, voor het bezorgen van jouw order;
    •    Ateliers, ook buiten de EEG, voor het maken van jouw order op maat;
    •    Stoffeerders, voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de koopovereenkomst;
Wanneer het product online gekocht is ook:
    •    Hostingpartij van de website inclusief de developer;
    •    Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
    •    Reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product.
 
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 
UrbinD=sign en UrbinsThings geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal UrbinD=sign en UrbinsThings vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kan jij om een kopie van deze stukken verzoeken via info@urbindsign.nl
 
Nieuwsbrief.
Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven aan onze klantenservice.
 
Profilering.
Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw aankoopgeschiedenis, maar ook jouw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven voor het door UrbinD=sign en UrbinsThings beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.
 
Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.
 
Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van UrbinD=sign of Urbinsthings op externe websites te tonen, dus op websites die niet van UrbinD=sign of Urbinsthings zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.
 
Cookies accepteren.
Als je alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij je eerste bezoek zie je een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.
 
Afmelden cookies.
Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op je computer komen? Bekijk dan hier hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.
 
Beveiliging persoonsgegevens.
UrbinD=sign en UrbinsThings hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:
    •    Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;
    •    Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
    •    Het inrichten van autorisaties;
    •    Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van UrbinD=sign en UrbinsThings of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee UrbinD=sign en UrbinsThings een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
    •    Verwerking van Persoonsgegevens dient wordt geregistreerd in een register;
    •    Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
    •    Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
    •    Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;
 
SSL.
UrbinD=sign en UrbinsThings maken gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren. Voor meer informatie ga naar veilig bestellen.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen van jouw gegevens.
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt op www.urbindsign.nl of www.urbinsthings.nl inloggen in jouw account. Ook kun je bij UrbinD=sign en UrbinsThings klantenservice terecht indien je inzage wenst in de gegevens die UrbinD=sign en UrbinsThings van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.
 
Heb je nog vragen over het privacybeleid van UrbinD=sign en UrbinsThings dan kun je per E-mail contact opnemen met UrbinD=sign en UrbinsThings klantenservice via info@urbindsign.nl of info@urbinsthings.nl
UrbinD=sign of UrbinsThings
Hoogstraat 72
3131BN Vlaardingen
Tel: 010 2327949 of (privé) 0619596452

Wanneer u via mail contact opneemt krijgt u binnen 1 tot 7 dagen een reactie, een beller is sneller.
Met vriendelijk groet.
Urbin Groeneveld en Astrid Groeneveld.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen: Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

 • Aankoop van onroerend goed;
 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Kranten en tijdschriften;
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Financiële diensten;
 • Weddenschappen en loterijen;
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald: De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

 • Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
 • De belangrijkste kenmerken van het product;
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen);
 • Indien van toepassing, de kosten van aflevering;
 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod;
 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
 • De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

 
De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);
Het bezoekadres van de leverancier; Gegevens betreffende eventuele garantie; Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging. Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

© 2006 - 2022 UrbinDesign Innovation Living Banken, Kragelund, Bel Air Fifties Furniture, lampen en verlichting | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel